Een bouwtechnische keuring

U gaat uw nieuwe woning kopen, of een huidige woning verkopen. Eigenlijk weet u niet goed wat de bouwtechnische staat van de woning is. U weet bijvoorbeeld niet of de vloeren goed zijn. U weet niet of er funderingsproblemen zijn. Als u zonder verder onderzoek de woning zou kopen, kunt u met onvoorziene en hoge kosten te maken krijgen.

Doordat u vooraf geen inzicht heeft in de direct noodzakelijke kosten van een woning, weet u niet wat u te wachten staat. Eigenlijk wilt u het koopcontract laten ontbinden als de direct noodzakelijke kosten te hoog zijn. U wilt graag inzicht in de bouwkundige staat van de woning en inzicht in de direct noodzakelijke kosten en in de indirect noodzakelijke kosten. Met een bouwtechnische keuring via Bouwadvies Betuwe heeft u dit inzicht in de woning die u op het oog heeft.

Wat is een bouwtechnische keuring?

Een bouwtechnische keuring is een visuele inspectie van de woning. Tijdens de bouwkundige keuring vind er geen destructief onderzoek plaats. Volgens een lijst met punten wordt uw woning onderzocht. De vragen die u over de woning heeft, worden vooraf besproken. De uitkomsten van de bouwtechnische keuring worden in het bouwkundig rapport vermeld. Onder andere volgens het NHG-model worden direct noodzakelijke en indirect noodzakelijke kosten omschreven. Per onderdeel is omschreven wat de bouwkundige staat is.

Wilt u een bouwtechnische keuring uit laten voeren. Belt u naar 06-10489716, of mail naar info@bouwadviesbetuwe.nl