Wat is een bouwkundige keuring?

Met een bouwtechnische keuring laat u door een gespecialiseerde bouwkundige een bouwkundig rapport opstellen. Dit naar aanleiding van een visuele inspectie. Met een visuele inspectie door middel van een bouwtechnische keuring, heeft u een goed beeld van de staat van de woning. Er vind verder geen destructief onderzoek plaats. U krijgt daarbij een overzicht van de noodzakelijke kosten voor het verbeteren van de woning. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen direct noodzakelijke kosten en kosten die nodig zijn op termijn.  U weet zo als koper wat u kwijt bent aan het herstellen van het achterstallig onderhoud.

Wilt u een bouwkundige keuring laten uitvoeren, wij maken graag een offerte voor u. Belt u naar 06-10489716, of mail naar info@bouwadviesbetuwe.nl

In een bouwtechnische keuring staat het volgende:

Een bouwkundige keuring gaat dus om een visuele inspectie. Binnen een bouwtechnische keuring worden die onderdelen bekeken die met het oog gezien kunnen worden. De onderdelen die bij een bouwkundige keuring aan bod komen zijn:

  • Fundering
  • Begane grondvloer
  • Verdiepingsvloeren
  • Binnenmuren
  • Buitenmuren
  • Buitenkozijnen
  • Binnenkozijnen
  • Scheidingswanden
  • Dakconstructie
  • Dakbedekking

Hoe werkt een bouwkundige keuring:

Voordat u de keuring laat doen, kunt u alvast de vragen die u heeft op papier zetten. Voor het uitvoeren van de bouwkundige keuring, maken wij een afspraak met de verkopende makelaar. Eventueel kunt u ervoor kiezen om bij de bouwkundige keuring aanwezig te zijn. Dit is echter geen verplichting. Binnen twee werkdagen na de bouwtechnische keuring, kunt u het rapport in de mail verwachten.